Profesja zakonna naszego współbrata kl. Augustyna Kozierackiego SChr

29 września 2023

W piątek 29 września, w Święto Świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała, nasz współbrat z roku III – kl. Augustyn Kozieracki SChr – ponowił swoją profesję zakonną na okres trzech lat w murach naszej seminaryjnej kaplicy, aby dalej podążać na drodze rad ewangelicznych, ślubów czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. 

Profesję przyjął Wikariusz Generalny Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej, ks. Bogusław Burgat SChr, który wygłosił również homilię, gdzie wyłożył potrzebę nieustannego przypominania istnienia duchowych istot, jakimi są anioły, biorące udział w zbawczych dziełach i realizujące powierzone im przez Pana Boga zadania, co jest szczególnie ważne w coraz mocniej zmaterializowanym świecie.

Kl. Augustyn pochodzi z Parafii Katedralnej pw. św. Zofii w Żytomierzu, w Diecezji Kijowsko-Żytomierskiej na Ukrainie. Wraz z dk. Bohdanem Prysiarznym SChr, pochodzącym z Kamieńca Podolskiego, jest on naszym drugim współbratem w seminarium, którego korzenie znajdują się na Ukrainie, dla której upraszamy łaski pokoju w naszych codziennych modlitwach.