Profesja wieczysta

11 kwietnia 2021

II Niedziela Wielkanocna, czyli Miłosierdzia Bożego to w naszej wspólnocie zakonnej radosny dzień nie tylko dzięki dziełu odkupienia ludzkości przez zmartwychwstałego Chrystusa, ale także profesji wieczystej naszych współbraci – kl. Pawła Hałgasa TChr i br. Marcina Kulisza TChr, którzy w dniu dzisiejszym, podczas Mszy Świętej, całkowicie ofiarowali się Panu Bogu na drodze czystości, ubóstwa i posłuszeństwa – ślubami zakonnymi, którymi żyli przez ostatnie lata, począwszy od momentu wstąpienia do Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej. 

Swoją profesję wieczystą, nasi współbracia złożyli przed Wikariuszem Generalnym, ks. Bogusławem Burgatem TChr, który w wygłoszonej homilii podkreślił istotę powołania kapłana i brata zakonnego, nie tylko dlatego, że to to sam Pan Jezus powołuje swoich uczniów, ale i szerzej, w  kontekście problemów współczesnego świata, gdzie wiara i miejsce Boga wciąż wymagają aby wskazywać do nich drogę wszystkim ludziom. W swoim życiu, mocno ukształtowanym przez kilkuletnią formację zakonną, doświadczyli oni potęgi i chwały samego Boga, czego przykładem jest dar ich powołania na który zdecydowali się odpowiedzieć i podążyć śladami Chrystusa.