Profesja wieczysta naszego współbrata

3 października 2023

W sobotę 30 września nasz współbrat Matthew Pajor SChr, pochodzący z Parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Lombard w Stanach Zjednoczonych, złożył swoją wieczystą profesję zakonną na ręce Wikariusza Generalnego Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej, ks. Bogusława Burgata SChr. 

Uroczysta Msza Święta ze złożeniem profesji wieczystej, odbyła się w kościele Parafii pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Łososinie Dolnej, na terenie diecezji tarnowskiej, gdzie proboszczem jest ks. dr Piotr Drewniak. 

Poświęcając się służbie Bogu i Kościołowi w Towarzystwie Chrystusowym dla Polonii Zagranicznej, na drodze rad ewangelicznych – ślubów czystości, ubóstwa i posłuszeństwa – nasz współbrat będzie realizował misję zgromadzenia, dając swoim życiem wyraz całkowitego przylgnięcia do Chrystusa i Jego miłości.