Profesja wieczysta

16 kwietnia 2023

Trwając w wielkanocnej radości ze Zmartwychwstania Pana Jezusa, nasi współbracia z roku V złożyli dziś, w Niedzielę Miłosierdzia Bożego, profesję wieczystą, aby odtąd na zawsze służyć Panu Bogu i Kościołowi oraz realizować misję Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej. 

W kaplicy seminaryjnej naszego Domu Głównego w Poznaniu, profesję wieczystą złożyli:

  • kl. Alexander Łakomy z Polskiej Parafii w Essen w Niemczech
  • kl. Bohdan Prysiarzny z Sanktuarium Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kamieńcu Podolskim na Ukrainie 

Odpowiedziawszy przed kilku laty na Boże wezwanie i poczynając od swojej pierwszej profesji zakonnej, złożonej w kaplicy Domu Nowicjackiego w Mórkowie, trwale związali się oni z naszą rodziną zakonną, aby kontynuować swoje powołanie na drodze rad ewangelicznych, czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Swoją profesję, nasi współbracia złożyli przed Wikariuszem Generalnym Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej, ks. Bogusławem Burgatem SChr.

Po Mszy Świętej, klerycy Alexander i Bohdan mogli cieszyć się radością ze swojej profesji Wieczystej i całkowitemu oddaniu się dla sprawy Bożej i naszego zgromadzenia, dzieląc ją ze swoimi bliskimi, rodziną i współbraćmi. O godz. 15:00 odmówiliśmy wspólnie Koronkę do Bożego Miłosierdzia. 

Każdego roku profesja wieczysta jest w naszej wspólnocie zakonnej ogromną uroczystością, która gromadzi współbraci, zarówno z kraju, jak i zagranicy, przeżywana w gronie najbliższych – rodziny – szczególnie zaś rodziców, którym zawdzięczamy dar życia i którzy prowadzili nas przez lata wychowania i wskazywali drogę życia w Kościele. To oni wspierali i nieustannie wspierają nas w pielęgnowaniu wiary i tradycji, jakie kształtowały naszą tożsamość i charaktery, gdzie centralne miejsce zajmuje Zmartwychwstały, Jezus Chrystus, któremu dwóch naszych współbraci oddało się wczoraj na wieczną i ofiarną służbę.