Profesja wieczysta

25 kwietnia 2022

Trwając w wielkanocnej radości ze Zmartwychwstania Pana Jezusa, nasi współbracia z roku V złożyli wczoraj, w Niedzielę Miłosierdzia Bożego, profesję wieczystą, aby odtąd na zawsze służyć Panu Bogu i Kościołowi oraz realizować misję Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej. 

W kaplicy seminaryjnej naszego Domu Głównego w Poznaniu, profesję wieczystą złożyli:

  • Piotr Biber z Polskiej Misji Katolickiej Koblenz w Niemczech
  • Dominik Bieniek z Polskiej Misji Katolickiej Bochum w Niemczech
  • Krzysztof De Bruijn z parafii pw. św. Jadwigi Królowej w Poznaniu
  • Grzegorz Brzozowski-Zabost z parafii pw. Chrystusa Dobrego Pasterza w Łowiczu

Odpowiedziawszy przed kilku laty na Boże wezwanie i poczynając od swojej pierwszej profesji zakonnej, złożonej w kaplicy Domu Nowicjackiego w Mórkowie, trwale związali się oni z naszą rodziną zakonną, aby kontynuować swoje powołanie na drodze rad ewangelicznych, czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Swoją profesję, nasi współbracia złożyli przed Przełożonym Generalnym Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej, ks. Krzysztofem Olejnikiem TChr.

Każdego roku jest to w naszej wspólnocie zakonnej ogromna uroczystość, która gromadzi współbraci, zarówno z kraju, jak i zagranicy oraz przeżywana w gronie najbliższych – rodziny – szczególnie zaś rodziców, którym zawdzięczamy dar życia i którzy prowadzili nas przez lata wychowania i wskazywali drogę życia w Kościele. To oni wspierali i nieustannie wspierają nas w pielęgnowaniu wiary i tradycji, jakie kształtowały naszą tożsamość i charaktery, gdzie centralne miejsce zajmuje Zmartwychwstały, Jezus Chrystus, któremu czterech naszych współbraci oddało się wczoraj na wieczną i ofiarną służbę.