Probacja zakonna

1 września 2021

Pod opieką ojca duchownego, ks. Andrzeja Glanca TChr, klerycy naszego seminarium, Piotr Biber TChr, Dominik Bieniek TChr, Krzysztof de Bruijn TChr I Grzegorz Brzozowski-Zabost TChr, udali się na probację zakonną do Kalwarii Zebrzydowskiej, gdzie przez ponad trzy tygodnie, w skupieniu i w modlitwie, będą przygotowywać się do złożenia swojej profesji wieczystej, oddając się całkowicie Panu Bogu i podążając dalej drogą, którą obrali kilka lat, u początków swojego powołania, poczynając od swoich pierwszych ślubów zakonnych złożonych w Domu Nowicjackim w Mórkowie. 

Na ich modlitewnym szlaku, znajdzie się także Kraków, Wadowice i Lanckorona. Cała wspólnota zakonna Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej, otacza w tym czasie naszych współbraci szczególną modlitwą.