Probacja zakonna naszych współbraci

22 września 2021

W dniach 1-21 września, nasi współbracia, klerycy Piotr Biber TChr, Dominik Bieniek TChr, Grzegorz Brzozowski-Zabost TChr i Krzysztof de Bruijn TChr, pod opieką ojca duchownego naszego seminarium, ks. Andrzeja Glanca TChr, odbywali swoją probację zakonną w Kalwarii Zebrzydowskiej, która stanowiła dla nich cenny czas wyciszenia się ze świata, podsumowania swojej dotychczasowej formacji w Towarzystwie Chrystusowym, oraz stanu osobistego życia duchowego, które stanowią istotną rzecz przed złożeniem ślubów wieczystych w naszym zgromadzeniu. 

Już dziś wieczorem, wszyscy klerycy naszego seminarium rozpoczną rekolekcje, prowadzone przez ks. dr Roberta Grzybowskiego, które potrwają do 28 września, zaś 29 września część z nas odnowi swoją profesję zakonną.