Probacja naszych współbraci w Rotterdamie

7 sierpnia 2023

Przez cały sierpień, pod opieką ojca duchownego ks. Andrzeja Glanca SChr, klerycy naszego seminarium – Piotr Gutsche SChr, Patryk Jaroszek SChr, Kamil Smyk SChr i Krystian Smykla SChr – odbywają probację zakonną, gdzie w skupieniu, modlitwie i refleksji nad życiem zakonnym, ugruntowują się w swoim powołaniu, aby w przyszłości przystąpić do złożenia profesji wieczystej, która będzie aktem całkowitego poświęcenia się Panu Bogu i ufnym oddaniem się na służbę Kościoła w Towarzystwie Chrystusowym, którego misją jest duszpasterstwo Polonii na całym świecie.

W ten sposób, dalej będą oni podążać drogą, którą obrali przed kilku laty, u początków swojego powołania, poczynając od pierwszych ślubów zakonnych, złożonych w kaplicy Domu Nowicjackiego w Mórkowie.

Klerycy odbywają swoją probację w Rotterdamie w Holandii, przy Polskiej Parafii pw. NMP Gwiazdy Morza, gdzie proboszczem dla miejscowej Polonii jest chrystusowiec, ks. Tadeusz Kozieński SChr.

Cała wspólnota zakonna Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej, otacza w tym czasie naszych współbraci szczególną modlitwą, o którą prosimy również wszystkich naszych przyjaciół i dobrodziejów.