Praktyki kleryckie w Puszczykowie i urodziny ks. Ryszarda Bucholca TChr

15 września 2021

W naszej rodzinie zakonnej swoje 90-te urodziny obchodzi dziś ks. Ryszard Bucholc TChr, na przestrzeni lat, kapłan z wielkimi zasługami dla Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej, obecnie pełniący misję naszego zgromadzenia w Puszczykowie i cieszący się zasłużonym odpoczynkiem z racji wieku i włożonego przez lata nakładu pracy w służbie w Kościele. 

Warto zaznaczyć, że niemal cały okres wakacyjny, stanowił dla kleryków naszego seminarium czas pomocy w Domu Zakonnym Towarzystwa Chrystusowego w Puszczykowie, gdzie przebywają nasi starsi i chorzy współbracia. 

Obecnie, swoją tygodniową praktykę odbywa tam kl. Grzegorz Grabowski TChr.