Praktyki kleryckie w Lombard w Stanach Zjednoczonych

19 września 2021

Dla Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej jest zawsze ogromną radością gdy osobą rozeznająca swoje powołanie, utwierdzi się w przekonaniu, że obrana przez nią droga, jest nie tylko jej własną decyzją, ale i wolą samego Pana Boga by kroczyć dalej w naśladowaniu Pana Jezusa, zgodnie ze ścieżką formacji jaka funkcjonuje w naszym zgromadzeniu. 

Stąd, szczególnie bliskie naszemu sercu są powołania, gdzie zgodnie z charyzmatem Towarzystwa Chrystusowego nasi współbracia prowadzą opiekę duszpasterską nad naszymi rodakami, znajdującymi się poza granicami kraju, co w pewnym stopniu jest również owocemem ich pracy i własnego świadectwa, zachęcającego do autentycznego naśladowania Chrystusa. 

Nasz współbrat, kl. Matthew Pajor TChr, pochodzący z Parafii Miłosierdzia Bożego w Lombard w Stanach Zjednoczonych, podczas wakacyjnego pobytu w domu rodzinnym, mógł przez blisko miesiąc odbywać praktyki kleryckie w swojej własnej parafii, gdzie proboszczem jest ks. Andrzej Maślejak TChr. 

Czas ten był dla niego wypełniony pracą z ministrantami, młodzieżą, zajęciami na terenie wspólnoty parafialnej, włączeniu się w budowanie placu zabaw dla dzieci, czy też troską o należyty kształt i pomoc w zakresie liturgii.

Nasz współbrat mógł uczestniczyć ponadto w pielgrzymce, która choć daleko od Ojczyzny, cieszy się dużym zainteresowaniem naszych rodaków i stanowi ważny element, będący świadectwem ich wiary:

7 sierpnia – pielgrzymka z Kościoła Świętego Michała Archanioła w Chicago w Illinois do Matki Bożej Ludźmierskiej w sanktuarium prowadzonym przez karmelitów bosych w Munster w Indianie 

8 sierpnia – pielgrzymka od Matki Bożej Ludźmierskiej do Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej w Merrillville w Indianie, prowadzonego przez Zgromadzenie Zakonne Salwatorianów