Praktyki kleryckie w Kamieńcu Podolskim

5 sierpnia 2021

W dniach 14-30 lipca, nasz współbrat kl. Bartosz Zaryczny TChr, odbywał swoje praktyki wakacyjne w Kamieńcu Podolskim w parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, gdzie w tym czasie swoje własne wakacje w rodzinnym mieście, spędzał także kl. Bohdan Prysiarzny TChr, biorąc zarazem czynny udział w życiu wspólnoty parafialnej.

Na ten ważny czas, dający przedsmak pracy duszpasterskiej poza granicami kraju, oprócz normalnego toku życia parafii, skupiającego się wokół codziennej Eucharystii i sakramentów, składały się także kontakt ze wspólnotą neokatechumenalną, dzielenie się świadectwem swojego powołania, oraz udział w funkcjonowaniu różnorakich grup parafialnych.

Była to także okazja do wypadów w teren, gdzie zwiedzanie, łączyło się w parze z praktykami duchowymi, jak na przykład rekolekcje młodzieżowe w Kitajgorodzie, które były sposobnością do uczestniczenia w konferencjach poświęconych bogatej tematyce wyzwań dotyczących życia wiary współczesnego człowieka i pracy w grupach tematycznych. Znalazła się także potrzebna chwila na swoiste odkrywanie bogatą w historyczne wydarzenia twierdzę w Chocimiu, jedną z ostoi polskiej tożsamości i naszej historii na Wschodzie.

Był to bez wątpienia bogaty czas posiewu Bożego ziarna w sercach naszych współbraci i tych, wobec których skierowane były ich czas i starania. Księża chrystusowcy są obecni na Ukrainie i w samym Kamieńcu Podolskim od ponad trzydziestu lat, gdzie wznosili świątynie i niestrudzenie przekazywali i przekazują prawdę objawioną w Ewangelii dla wszystkich wierzących w Chrystusa, z których znaczna część ma polskie korzenie i silne związki z Ojczyzną.