Pożegnanie ks. Stanisława Brzostka TChr, wielkiego formatora naszego seminarium i wychowawcy wielu pokoleń chrystusowców

9 września 2021

Dziś o godz. 13:00 w Puszczykowie, nasza wspólnota zakonna pożegnała ks. Stanisława Brzostka TChr, którego powołanie było wypełnione ogromnymi zasługami dla dzieła formacji w naszym zgromadzeniu. 

Na przestrzeni lat, pełnił on obowiązki socjusza, a następnie magistra nowicjatu, przełożonego junioratu braci, oraz wieloletniego ojca duchownego w naszym seminarium w Poznaniu. Wreszcie, ceniony kapelan i spowiednik, który ostatnią z tych funkcji pełnił wytrwale i z poświęceniem niemal do ostatnich dni swojego życia. 

Przez wielu, zasłużenie uważany za autentyczną legendę Towarzystwa Chrystusowego, spod którego ręki i opieki duchowej, wyszły całe pokolenia chrystusowców, którzy obecnie pełnią posługę kapłańską i realizację zadań zgromadzenia, niemal na całym świecie. 

Mszy Świętej pogrzebowej przewodniczył ksiądz biskup Szymon Stułkowski z Archidiecezji Poznańskiej, który dziękował księdzu Stanisławowi za jego posługę spowiednika także i w seminarium archidiecezjalnym w Poznaniu, którego ksiądz biskup był poprzednio rektorem, zaś pożegnanie na kwaterze cmentarnej chrystusowców w Puszczykowie, sprawował Przełożony Generalny Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej, ks. Krzysztof Olejnik TChr. Homilię pogrzebową, podkreślającą wkład i oddanie naszego zmarłego współbrata, wygłosił ks. Franciszek Gałdyś TChr, obecny ojciec duchowny i spowiednik wspólnoty nowicjackiej w Mórkowie, którego powołanie również na wskroś przeniknięte jest obowiązkami związanymi z opieką duchową i dziełem formacji.

Ksiądz Stanisław miał 88 lat. Zawsze uśmiechnięty, pogodny i pełen życzliwości, podtrzymywał w nas zapał i ducha naszego powołania, dając nam przez to za wzór swój osobisty przykład, który wzbudzał w każdym chrystusowcu prawdziwy szacunek i szczere uznanie.