Powrót z wakacji. Imieniny Wikariusza Generalnego Towarzystwa Chrystusowego

21 września 2022

21 września w naszej wspólnocie seminaryjnej, przypadający w liturgiczne święto św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty, wyznaczony został jako dzień naszego powrotu z wakacji i innych zajęć, jakimi zajmowali się klerycy chrystusowcy, a na które składały się między innymi: akcje duszpasterskie, praktyki parafialne, czy też probacja naszych współbraci z roku V.

Wieczorem tego dnia, uczestniczyliśmy w imieninowej Mszy Świętej Wikariusza Generalnego Towarzystwa Chrystusowego, księdza Bogusława Burgata SChr, którego w naszym seminarium znamy nie tylko ze wspólnego zamieszkiwania w Domu Głównym naszego zgromadzenia w Poznaniu, ale i ćwiczeń z historii filozofii, które ukazywały nam ścisły związek myśli i działań ludzi z przeszłości, z tym, co dzieje się wokół nas współcześnie i dla swojego sensu, potrzebuje nieustannie działającego w świecie Pana Boga, jako jego jedynego Stwórcy.

Homilię podczas Mszy Świętej, wygłosił Superior Domu Głównego, ks. Ryszard Szymanik SChr, zaś życzenia na naszym zakonnym refektarzu, skierował Przełożony Generalny Towarzystwa Chrystusowego, ks. Krzysztof Olejnik SChr, który zaadresował je również do Wicesuperiora, ks. Mateusza Sochy SChr, ks. prob. Mateia Catargiu SChr i obchodzącego już wkrótce swoje imieniny, ks. Tomasza Mikulaka SChr.