Powołanie – rozmowy z kandydatami

3 lipca 2021

W naszym Domu Głównym w Poznaniu odbyły się dziś rozmowy z kandydatami do Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej. 

Kandydaci pod opieką referenta powołań, ks. Mateusza Sochy TChr, rozmawiali z rektorem naszego seminarium, ks. Janem Hadalskim TChr, magistrem nowicjatu, ks. Karolem Kozłowskim TChr, oraz z lekarzem i psychologiem.

Formacja zakonna w naszym zgromadzeniu rozpoczyna się zawsze w Domu Nowicjackim w Mórkowie, gdzie przełożeni, wychowawcy, ojciec duchowny, jak i inne wyznaczone osoby, troszczą się o prawidłową formację zakonną i duchową. Przygotowują zarazem do formacji intelektualnej, jaka odbywa się z kolei w seminarium, po złożeniu I profesji zakonnej, pozwalając na dalsze budowanie swojej tożsamości w oparciu o charyzmat, ustawy i tradycje Towarzystwa Chrystusowego. 

II termin rozmów dla kandydatów wyznaczony jest na 7 sierpnia. Nasza modlitwa o nowe powołania kapłańskie i zakonne trwa każdego dnia, do której zachęcamy również wszystkich naszych przyjaciół i dobrodziejów.