Powitanie ks. Ryszarda Szymanika TChr, nowego superiora Domu Głównego

1 czerwca 2022

W środę 1 czerwca ks. Ryszard Szymanik TChr, dotychczasowy proboszcz Parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Płotach, a w przeszłości również i rektor naszego seminarium, objął funkcję Superiora Domu Głównego Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej w Poznaniu, przejmując tym samym obowiązki od ks. Macieja Piaskowskiego TChr. 

Ks. Ryszard przewodniczył dziś wspólnej Eucharystii z udziałem mieszkańców naszego Domu Głównego, składając uprzednio publiczne wyznanie wiary, będące wyrazem jedności wspólnoty całego Kościoła Katolickiego. 

W nowych obowiązkach życzymy superiorowi obfitych łask Bożych, powierzając go Panu Bogu w naszych modlitwach oraz przyjmując go z braterską miłością w murach gdzie hartują się powołania młodych chrystusowców i toczy się życie naszej wspólnoty seminaryjnej.