Pośród naszych współbraci w Pyrzycach

11 stycznia 2022

 

W Niedzielę Chrztu Pańskiego, kiedy to Kościół kontempluje zbawcze skutki wydarzenia chrztu w Jordanie i zstąpienie Ducha Świętego na naszego Pana, Jezusa Chrystusa, prefekt naszego seminarium, ks. Paweł Jasina TChr, oraz klerycy Krzysztof de Bruijn, Adam Ławniczak i Bartosz Zaryczny udali się do Parafii pw. św. Ottona w Pyrzycach.

Ksiądz prefekt w wygłoszonej homilii podzielił z wiernymi parafii refleksją nad Słowem Bożym, ukazanym na kartach Ewangelii św. Łukasza, opisującym wydarzenie Chrztu w wodach Jordanu i udzielonym przez św. Jana Chrzciciela, zaś dla kleryków naszego seminarium była to sposobność do włączenia się w życie wspólnoty parafialnej i przyjrzenia się codziennej pracy naszych współbraci duszpasterzy, gdzie proboszczem jest ks. Piotr Kurzaj TChr.

Oprócz kolędowej modlitwy i błogosławieństwa plebanii oraz domu zakonnego Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla, mieli oni okazję do posługi w kościele, dzielenia się radością powołania oraz zbiórki ofiar na rzecz seminarium, za co wszystkim naszym dobrodziejom i przyjaciołom najmocniej dziękujemy, gdyż dzięki ich pomocy możemy odbywać gruntowną i solidną formację, która stanowi podwaliny pod naszą przyszłą posługę duszpasterską.