Pielgrzymka naszych współbraci na Jasną Górę

16 sierpnia 2022

W dniach 5-14 sierpnia nasi współbracia klerycy – Grzegorz Grabowski, Kamil Smyk, Krystian Smykla, Wiktor Stankiewicz i Bartosz Zaryczny – wraz z prefektem seminarium ks. Pawłem Jasiną TChr,  wzięli udział w pieszej pielgrzymce na Jasną Górę, która jak co roku wyruszyła z Warszawy. 

W skład Grupy Czarnej, do której przynależeli nasi klerycy, wchodzili między innymi:

  • księża chrystusowcy wraz z pielgrzymami z parafii w których pełnią na co dzień obowiązki duszpasterskie, pośród których największą grupę reprezentowała młodzież 
  • wspólnoty duszpasterskie poszczególnych parafii 
  • nasi rodacy z ośrodków polonijnych
  • młodzież akademicka

Radosne i oparte na modlitwie i śpiewie towarzystwo pielgrzymów, dodawało sił i rozpalało entuzjazm na kilkusetkilometrowym szlaku do Częstochowy. Najważniejszym zaś punktem każdego dnia, było dla wszystkich spotkanie z Panem Jezusem w sakramencie Najświętszej Eucharystii. 

14 sierpnia jako czwarta grupa z kolei, nasi współbracia i pielgrzymi dotarli na Jasną Górę, stając przed obliczem Matki Bożej Częstochowskiej, by zanosić jej swoje prośby oraz dziękować za radosny i owocny trud przebytej drogi.