Pielgrzymka na Jasną Górę 

17 sierpnia 2023

Idzie Czarna! 

  • To zawołanie jednej z najbardziej licznych grup, jaka co roku bierze udział w Warszawskiej Pielgrzymce Pieszej na Jasną Górę. 

W grupie, prowadzonej przez księży chrystusowców, przeważa młodzież, pochodząca przede wszystkim z duszpasterstw akademickich i parafii księży chrystusowców, a ponadto ze środowisk polonijnych z Niemiec, Ukrainy, USA, Kanady, Hiszpanii i innych. 

W dniach 6-14 sierpnia nasi klerycy Grzegorz Grabowski SChr, Wiktor Stankiewicz SChr, Bartosz Zaryczny SChr oraz diakon Bohdan Prysiarzny SChr, pokonali wraz z pielgrzymami trasę prowadzącą z Placu Trzech Krzyży w Warszawie aż po samą Jasną Górę, przed cudowne oblicze Matki Bożej Częstochowskiej. 

Na pielgrzymim szlaku towarzyszył im także nasz przyszły współbrat – Aleksander – pochodzący z Hiszpanii, który w tym roku rozpocznie w naszej rodzinie zakonnej czas swojego nowicjatu, oraz prefekt seminarium ks. Paweł Jasina SChr, który już wkrótce, pełniąc obowiązki Magistra, obejmie prowadzenie formacji w Domu Nowicjatu Towarzystwa Chrystusowego w Mórkowie, gdzie pierwsze kroki na drodze powołania stawiają przyszli duszpasterze Polonii – księża i bracia chrystusowcy.