Ostatnie przygotowania do święceń

24 maja 2021

Jeden z najważniejszych dni w roku dla naszej rodziny zakonnej, jakim są święcenia diakonatu i prezbiteratu, to także wielkie przygotowania dla całej wspólnoty seminaryjnej.

Już od długiego czasu podejmowaliśmy osobiste i wspólnotowe starania, aby jutrzejszy dzień służył radości jaka ma wkrótce nadejść, kiedy to Kościół pozyska nowych robotników Winnicy Pańskiej. Cały nasz dzisiejszy wysiłek poświęciliśmy już ostatecznym przygotowaniom i dokładnemu przećwiczeniu, tego co ma się dokonać w poznańskiej katedrze już o godz. 10:00.

Teraz trwamy na osobistej modlitwie i duchowym wyciszeniu, obejmując myślami naszych drogich współbraci.