Oktawa Bożego Ciała

12 czerwca 2023

Po uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, która przypada w czwartek po Niedzieli Najświętszej Trójcy, zgodnie z tradycją, obchodzimy oktawę Bożego Ciała – okres ośmiu dni, trwający od dnia uroczystości do czwartku tydzień później.

W liturgii można sprawować wówczas msze wotywne o Najświętszej Eucharystii, w tym także i jedną taką mszę w niedzielę, podczas której obowiązuje biały kolor szat liturgicznych.

W czasie oktawy wokół kościoła zwyczajowo prowadzone są procesje eucharystyczne z Najświętszym Sakramentem. W takiej Mszy Świętej i procesji uczestniczyli nasi współbracia klerycy Patryk Jaroszek i Kamil Smyk podczas swojej niedzielnej obecności w Parafii pw. św. Karola Boromeusza na poznańskich Winogradach.