Odwiedziny duszpasterskie

7 stycznia 2024
Nieszporami Uroczystości Objawienia Pańskiego  rozpoczęła się w naszym domu wizyta duszpasterska.
Ks. Rektor święcił nasze zakonne cele. Modliliśmy się za siebie nawzajem i za nasze rodziny.  Jak co roku czas ten dał nam wiele radości.