Odpust w Farze Poznańskiej

11 października 2023

We wtorek 10 października udaliśmy się do Bazyliki kolegiackiej Matki Bożej Nieustającej Pomocy, św. Marii Magdaleny i św. Stanisława Biskupa w Poznaniu, aby wraz ks. prob. Mateuszem Misiakiem, kapłanami  i braćmi Towarzystwa Chrystusowego, siostrami misjonarkami Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej oraz siostrami serafitkami, modlić się za osoby życia konsekrowanego w Archidiecezji Poznańskiej, jak i całej wspólnocie Kościoła, włączając się tym samym w trwającą uroczystość odpustową.

Naszą modlitwę rozpoczęliśmy od wspólnego różańca, zanoszonego przed oblicze Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie, który prowadził nasz współbrat dk. Matthew Pajor SChr, zaś Mszy Świętej przewodniczył Wikariusz Generalny Towarzystwa Chrystusowego, ks. Bogusław Burgat SChr; kazanie wygłosił ks. Bartłomiej Dolata, duszpasterz Parafii p.w. św. Rocha w Poznaniu. 

Kończąc liturgię, oddani ufnej modlitwie i zanoszonym przez nas prośbom, zwróciliśmy się do Matki Bożej Nieustającej Pomocy w intencji wszystkich osób życia konsekrowanego.

Poznańska Fara związana jest z osobą współzałożyciela Towarzystwa Chrystusowego, ks. Ignacego Posadzego SChr, który w okresie międzywojennym pełnił posługę kapłańską w tej właśnie świątyni.