Ochrona ludzkiego życia na konferencji w murach naszego domu

14 stycznia 2023

W piątek 13 stycznia w murach Domu Głównego Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej w Poznaniu odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa pod patronatem honorowym JE abp. dr. Stanisława Gądeckiego, Metropolity Poznańskiego – Polskie Wiosny Życia 1993*2021. Zmagania o zniesienie stalinowskiej ustawy aborcyjnej z 27 kwietnia 1956r.

Konferencja składała się z czterech sesji:

SESJA I

Prowadzący: ks. prof. UAM dr hab. Andrzej Pryba MSF

 • Pastoralno-eklezjalne podstawy działalności katolickiego obrońcy życia – abp. dr Stanisław Gądecki, Metropolita Poznański, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski
 • Koncepcja prawa a formacja moralna obywateli – dr hab. Marek Czachorowski, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Świeccy w walce przeciw aborcji w PRL – prof. dr hab. Jan Żaryn, Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Padarewskiego w Warszawie

Sesja II

Prowadzący: dr Piotr Guzdek

 • Świadomość wartości życia od poczęcia w percepcji kobiet i mężczyzn z perspektywy lat 60. XX wieku i współcześnie – prof. KA dr hab. Teresa Olearczyk, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
 • Historia Krucjaty Modlitwy w Obronie Poczętych Dzieci – dr inż. Adam Kisiel, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Zmagania o ochronę życia nienarodzonych dzieci w latach 1990-1997 – dr Paweł Wosicki, Fundacja Głos dla Życia
 • Konsekwencje aborcji dla rodzin, personelu medycznego i społeczeństwa – Maria Bieńkiewicz, Założycielka Fundacji Nazaret

Sesja III

Prowadząca: dr Emilia Lichtenberg-Kokoszka

 • Sprawa konstytucjonalizacji prawa do życia w Polsce w latach 2006-2007 – Marek Jurek, Marszałek Sejmu RP w latach 2005-2007
 • Zmagania o ochronę życia w Polsce po 2015r. – prof. KUL dr hab. Mieczysław Ryba,, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Postawy Polaków wobec aborcji w latach 1989-2021 – dr Mikołaj Gębka, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Media istotnym narzędziem stosowanym w zmaganiach o zapewnienie ochrony życia człowieka – prof. dr hab. inż. Janusz Kawecki, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Minister w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji w latach 2016-2022
 • Problematyka poczęcia i ciąży w materiałach edukacyjnych dla uczniów polskich szkół w XX wieku – dr Marek Babik, Akademia Ignatianum w Krakowie

Sesja IV

Prowadząca: prof. KA dr hab. Teresa Olearczyk

 • Rodzicielstwo od poczęcia. Potrzeba nowego paradygmatu prokreacji i promocji nowych postaw społecznych – dr Emilia Lichtenberg-Kokoszka, Uniwersytet Opolski
 • Formacja etyczna i antropologiczna małżonków warunkiem przezwyciężenia mentalności antykoncepcyjnej i stechnicyzowanego podejścia do prokreacji – ks. prof. UAM dr hab. Andrzej Pryba MSF, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Scjentyzm, aborcjonizm, genderyzm. Współczesne zagrożenia ideologiczne i wyzwania dla działalności pro-life – ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz Schr, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Nowe warunki pochówku dziecka poronionego i psychospołeczne standardy opieki położniczej nad rodzicami po stracie prokreacyjnej jako następstwo zmiany mentalności społecznej i prawnej po zniesieniu stalinowskiej ustawy aborcyjnej z 1956r. 

Podsumowania konferencji dokonał ks. prof. UAM dr hab. Andrzej Pryba MSF.

Wydarzenie transmitowane było poprzez serwis YouTube na kanale Polskiego Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka:

https://www.youtube.com/watch?v=N0PlJkZSiww&ab_channel=PolskieStowarzyszenieObro%C5%84c%C3%B3w%C5%BByciaCz%C5%82owieka

Więcej informacji o konferencji:

Wydział Teologiczny UAM

https://teologia.amu.edu.pl/strona-glowna/content-wt-gowny/426852-konferencja-polskie-wiosny-zycia-1993*2021.-zmagania-o-zniesienie-stalinowskiej-ustawy-aborcyjnej-z-27-kwietnia-1956-r.