Obóz harcerski

3 sierpnia 2021

W dniach 12-25 lipca, nasz współbrat kl. Adam Ławniczak TChr, wziął udział w obozie składającym się z trzech drużyn poznańskiego Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, umiejscowionym przy jeziorze Solecko, niedaleko Gościmia na terenie Pojezierza Lubuskiego.

W tym czasie prowadził on modlitwy z harcerzami i pomagał im w realizowaniu sprawności związanych z liturgią i Pismem Świętym. Uczestniczył w ćwiczeniach poświęconych rozważaniu Słowa Bożego, służył pomocą w zajęciach dydaktycznych i pracach obozowych. 

Obóz odwiedzili także superior naszego Domu Głównego w Poznaniu, ks Marcin Stefanik TChr, oraz ks. Maksymilian Ślusarczyk TChr, posługujący w parafii pw. św. Ottona w Pyrzycach. Sprawowali oni niedzielne Eucharystie i służyli sakramentem spowiedzi.

Harcerstwo, mające w naszym kraju bogatą i chlubną historię, stara się w szczególny sposób pielęgnować wartości związane z Ojczyzną, opierając się na wspólnocie przyjaciół, dla których ważna jest ich tożsamość chrześcijańska i dobro kraju w którym żyją, nie wahając się dla nich stanąć przed wyzwaniami i przygodami, jakie im towarzyszą. 

Stąd, tak bardzo potrzebna jest pośród nich obecność kapłana, jak i innych osób oddanych Kościołowi, autentycznie żyjących Chrystusem, których przykład jednoczy wszystkich, niezależnie od wieku, czasu, doświadczenia i miejsca.