Nieustanna modlitwa o powołania

9 kwietnia 2021

„Niewiasto, oto syn Twój” (J 19,26)

Dla każdego zgromadzenia zakonnego, w tym Towarzystwa Chrystusowego, niezwykle ważne są nowe powołania, tak aby nie zabrakło tych, którzy głoszą Słowo Boże i pielęgnują wiernie winnicę Pańską. 

W tym celu, tradycją naszego seminarium jest modlitwa o powołania kapłańskie i zakonne do Matki Apostołów, Królowej Kapłanów, której symboliczna ikonka w naszej kaplicy, towarzyszy przez kilka dni indywidualnej modlitwie każdego kleryka, przechodząc po tym czasie do kolejnych rąk, dzięki czemu nasza modlitwa o powołania trwa pośród nas nieustannie.