Nieszpory I Niedzieli Adwentu i nowy rok liturgiczny

26 listopada 2022

I Nieszporami I Niedzieli Adwentu rozpoczęliśmy radosny okres oczekiwania na przyjście naszego Zbawiciela, Pana Jezusa, prawdziwą Światłość zapowiedzianą ludzkości przez proroków, aby dopełnić dzieła Zbawienia całego rodzaju ludzkiego. 

Nieszpory poprowadził rektor naszego seminarium, ks. Jan Hadalski SChr, który poświęcił wieniec adwentowy, rozpalając na nim pierwszą świecę, symbolizującą I Niedzielę Adwentu. 

Cała wspólnota Kościoła rozpoczyna dziś nowy rok liturgiczny.  Niech blask pierwszej świecy towarzyszy naszemu modlitewnemu czuwaniu, które swój szczególny wyraz znajdzie wkrótce w tradycyjnych mszach roratnich, odprawianych o świcie przy blasku świec, ofiarując nasze myśli i serca Najświętszej Maryi Pannie, Matce naszego Pana.