Niepokalanie Poczęta

9 grudnia 2021

8 grudnia wraz z całą wspólnotą Kościoła obchodziliśmy Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, która Pełna Łaski i pozbawiona jakiejkolwiek skazy, wpisana została z Bożej Woli w dzieło Tajemnicy Odkupienia, wydając na świat Zbawiciela ludzkości, Jezusa Chrystusa.

Nasze modlitewne czuwanie na przyjście Pana, jest również czuwaniem z Maryją. To ona towarzyszy nam przez cały okres Adwentu podczas mszy roratnich i śpiewanych ku Jej czci Godzinek o Niepokalanym Poczęciu NMP.