Niedziela Słowa Bożego w seminarium

22 stycznia 2023

Dziś w Kościele przypada Niedziela Słowa Bożego, kiedy to szczególnie wsłuchujemy się w sposób w jaki Pan Bóg przemawia do ludzi na kartach Pisma Świętego, poczynając od swoich proroków i posłańców, by ostatecznie przemówić do nas przez swojego umiłowanego Syna i tych, których jako apostołów i ich następców, powołał z misją głoszenia królestwa Bożego. 

Dzisiejsza Ewangelia (Mt 4,12-23) zwraca naszą uwagę na spełnienie się w Chrystusie zapowiedzi mesjańskich, które mówią o Światłości rozpraszającej ciemność oraz o powołaniu przez Pana Jezusa pierwszych uczniów, gdzie w wezwaniu pójdź za mną objawiła się wielka moc Bożego Słowa.

Dla kleryków naszego serwisu seminarium, fragment dzisiejszej Ewangelii, pomimo różnych okoliczności i osobistego rozeznania, przypomina moment własnego wkroczenia na drogę powołania i służby Bożemu Kościołowi. Jest to zarazem wezwanie dla innych, którzy już teraz rozeznają drogę życiowego powołania oraz dopiero mają zostać wezwani przez naszego Pana. 

W niedzielny poranek w naszym seminarium, wydarzeniem, które poprzedziło uroczystą Mszę Świętą, był krąg biblijny prowadzony przez współbraci z roku V, podczas którego medytowaliśmy nad dzisiejszą Ewangelią i dzieliliśmy się swoją osobistą refleksją nad Słowem Bożym.