Niedziela duszpasterska

15 lutego 2022

II niedziela miesiąca to w naszej wspólnocie seminaryjnej tzw. niedziela duszpasterska, kiedy to nasi klerycy mają okazję aby włączyć się w życie wspólnot parafialnych prowadzonych zarówno przez księży chrystusowców, inne zgromadzenia zakonne, oraz księży archidiecezji poznańskiej. 

Życie seminaryjne, jak i formacja zakonna i intelektualna przygotowują nas na drodze naszego powołania do przyjęcia w przyszłości różnorakich zadań i przedsięwzięć. Ogromną wagę przywiązujemy do formacji kapłańskiej z czym silnie związana jest posługa duszpasterska, stąd nasza wielka troska aby jak najczęściej i jak najowocniej uczestniczyć w życiu podstawowej wspólnoty Kościoła, jaką jest właśnie parafia, aby swoją obecnością dawać świadectwo powołania, przebywać i rozmawiać z ludźmi, oraz uczyć się od naszych braci kapłanów. 

Zdjęcia z Parafii pw. św. Karola Boromeusza w Poznaniu w której obecni byli klerycy Patryk Jaroszek TChr i Augustyn Kozerackij TChr, gdzie miejscową wspólnotę prowadzi ks. prob. Tomasz Ren. Obecność pośród duszpasterzy, liturgicznej służby ołtarza, oraz licznych zaangażowanych świeckich w życie parafii, w tym dzieci i młodzieży, stanowiła dla nas bezcenną okazję do umacniania się na drodze powołania, jaka prowadzi nas do chrystusowego kapłaństwa, a zarazem była możliwością bliższego przyjrzenia się pracy i posłudze księży Archidiecezji Poznańskiej.