Nabożeństwa majowe

25 maja 2022

Śpiewana przez cały maj litania do Najświętszej Maryi Panny jest trwale wpisana w plan dnia naszego seminarium.

Po zakończonych wykładach i wykonaniu codziennych obowiązków, gromadzimy się w parku przed figurą Maryi, Królowej Towarzystwa Chrystusowego i śpiewem zanosimy przez jej wstawiennictwo prośby w naszych intencjach, wszystkich ludzi i całego świata. 

Pojawiające się w trakcie litanii wielkie tytuły maryjne, oddają cześć Matce Zbawiciela i Orędowniczce rodzaju ludzkiego, a każdy z nich zwraca uwagę na konkretne sprawy, jakimi bez względu na czas, żyje wspólnota Ludu Bożego.

W litanii jaką śpiewamy, dodajemy na końcu tytuł Królowej Towarzystwa Chrystusowego, aby wypraszać jej wstawiennictwo i pośrednictwo w łaskach dla członków naszego zgromadzenia, zarówno zaangażowanych w obowiązki duszpasterskie, odbywających formację, jak i tych, którzy dopiero mają zostać powołani na służbę Panu Bogu i Kościołowi.

Maryjo, Królowo Towarzystwa Chrystusowego, módl się za nami.