Nabożeństwa majowe

24 maja 2023

Miesiąc maj zachęca nas do tego, by częściej i ufniej prosić Maryję, której najłaskawsze Serce chętniej w tym czasie przychyla się do naszych próśb, encyklika Mense Maio św. Pawła VI

Śpiewana przez cały maj litania do Najświętszej Maryi Panny jest trwale wpisana w plan dnia naszego seminarium i Domu Głównego w Poznaniu.

Po zakończonych wykładach i wykonaniu naszych codziennych spraw, gromadzimy się w parku przed figurą Maryi, Królowej Towarzystwa Chrystusowego i śpiewem wzywamy jej wstawiennictwa w naszych prośbach, intencjach wszystkich ludzi i całego świata. 

Pojawiające się w trakcie litanii wielkie tytuły maryjne, oddają cześć Matce Zbawiciela i Orędowniczce rodzaju ludzkiego, a każdy z nich zwraca uwagę na konkretne sprawy, jakimi bez względu na czas, żyje wspólnota Ludu Bożego.

W litanii jaką śpiewamy, dodajemy na końcu tytuł Królowej Towarzystwa Chrystusowego, aby wypraszać jej wstawiennictwo i pośrednictwo w łaskach dla członków naszego zgromadzenia, zarówno zaangażowanych w obowiązki duszpasterskie, odbywających formację, jak i tych, którzy dopiero mają zostać powołani na służbę Panu Bogu i Kościołowi.

Maryjo, Królowo Towarzystwa Chrystusowego, módl się za nami.