Nabożeństwa Drogi Krzyżowej

26 lutego 2021

W piątki Wielkiego Postu, tradycyjnie odprawiamy nabożeństwa Drogi Krzyżowej, kiedy to rozważamy mękę i śmierć naszego Pana, Jezusa Chrystusa, wiedząc, że Jego Misterium w Bożych zamysłach musiało dopełnić się w odkupieniu ludzkości i doprowadzić do Jego chwalebnego Zmartwychwstania.