Msze prymicyjne naszych neoprezbiterów

1 czerwca 2021

Tradycją neoprezbiterów, którzy przyjęli święcenia kapłańskie jest sprawowanie tzw. mszy prymicyjnych w miejscach szczególnie dla nich ważnych z uwagi na spędzone lata formacji, swoją tożsamość i rodzinę.

Nasi współbracia, księża Chris Czapla TChr i Sebastian Stawierej TChr, odprawili w ostatnich dniach następujące msze prymicyjne:

  • w Morasku wśród Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej
  • w Puszczykowie, wśród naszych starszych współbraci
  • w Mórkowie, w Nowicjacie Towarzystwa Chrystusowego
  • na Jasnej Górze w Częstochowie, przed cudownym obliczem Matki Bożej, dziękując Jej za opiekę i wszelkie potrzebne łaski na drodze ich formacji i powołania
  • w Poznaniu wśród Sióstr Wspólnej Pracy

W ostatnią niedzielę, w uroczystość Najświętszej Trójcy, nasi współbraci sprawowali Eucharystię w swoich rodzinnych parafiach:

  • ks. Chris Czapla TChr w parafii pw. Chrystusa Króla w Krajnie
  • ks. Sebastian Stawierej TChr w parafii pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Gryfinie