Msza Święta prymicyjna w seminarium

19 maja 2022

Po przyjęciu święceń diakonatu i prezbiteratu z rąk biskupa pomocniczego archidiecezji poznańskiej Grzegorza Balcerka we wtorek 17 maja, nasi współbracia przewodniczyli następnie uroczystej liturgii godzin w murach naszego seminarium, przedłużając wśród nas chwile radości. 

Z kolei w środę 18 maja, zgodnie z seminaryjną tradycją, księża neoprezbiterzy – Paweł Hałgas i Dominik Matuszewski – odprawili w Domu Głównym Towarzystwa Chrystusowego w Poznaniu Mszę prymicyjną, składając na ołtarzu Najświętszą Ofiarę i zarazem ofiarując samych siebie, będąc wdzięcznymi Panu Bogu za dar powołania oraz wychowawcom za ich trud i opiekę, jaka towarzyszyła im przez wszystkie lata formacji.

Szczególnym przywilejem nowo wyświęconych kapłanów jest błogosławieństwo prymicyjne związane z łaską odpustu zupełnego. Błogosławieństwo udzielane jest kapłanom, klerykom, rodzicom, osobom konsekrowanym, rodzinie oraz wszystkim pozostałym uczestnikom uroczystości. Ma to swój prawdziwie symboliczny wymiar, gdyż Eucharystia sprawowana w kaplicy seminaryjnej przez tych, którzy przez kilka lat modlili się w niej, prosząc Matkę Najświętszą o potrzebne łaski na drodze swojego powołania, jest pięknym owocem formacji zakonnej i kapłańskiej, utwierdzając jednocześnie w powołaniu swoich młodszych współbraci, którzy pragną podążać tą samą drogą.

Msza Święta prymicyjna zgromadziła ponadto naszych przyjaciół i dobrodziejów, którzy swoimi modlitwami, wypraszają nam potrzebnych łask w czasie formacji, modląc się również o nowe powołania oraz nierzadko wspierają nas na inne sposoby. 

Pamiątką wspólnej Eucharystii sprawowanej przez neoprezbiterów są obrazki prymicyjne, wyrażające wdzięczność dla Boga i prośbę o modlitwę na dalszych drogach kapłańskiego powołania.