Mszą Święta prymicyjna w Puszczykowie

23 maja 2022

W czwartek 19 maja ksiądz Paweł Hałgas TChr, który dwa dni wcześniej przyjąć święcenia prezbiteratu w poznańskiej katedrze z rąk biskupa Grzegorza Balcerka, odprawił Mszę Świętą w Domu Zakonnym Towarzystwa Chrystusowego w Puszczykowie, gdzie misję zgromadzenia pełnią nasi starsi współbracia i swoją modlitwą wypraszają potrzebnych łask i Bożych darów dla wszystkich zaangażowanych w duszpasterstwo współbraci w kraju i zagranicą.