Msza prymicyjna neoprezbiterów w seminarium

27 maja 2021

Po przyjęciu święceń diakonatu i prezbiteratu nasi współbracia przewodniczyli wczorajszej i dzisiejszej liturgii godzin, przedłużając wśród nas chwile radości.

Wieczorem zaś, zgodnie ze zwyczajem naszej rodziny zakonnej, księża neoprezbiterzy odprawili w Domu Głównym Towarzystwa Chrystusowego w Poznaniu Mszę prymicyjną, udzielając wszystkim błogosławieństwa prymicyjnego. Ma to swój wielki, symboliczny wymiar, gdyż Eucharystia sprawowana w kaplicy seminaryjnej przez tych, którzy przez kilka lat modlili się w niej, prosząc Matkę Najświętszą o potrzebne łaski na drodze swojego powołania, są pięknym owocem formacji zakonnej i kapłańskiej, utwierdzając jednocześnie w powołaniu swoich młodszych współbraci.

W najbliższym czasie, księża neoprezbiterzy będą sprawować Mszę Świętą:

  • w Morasku wśród Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej
  • w Puszczykowie, wśród naszych starszych współbraci
  • w Mórkowie, w Nowicjacie Towarzystwa Chrystusowego
  • na Jasnej Górze w Częstochowie, przed cudownym obliczem Matki Bożej
  • w Poznaniu wśród Sióstr Wspólnej Pracy

Na końcu zaś, w najbliższą niedzielę, w uroczystość Najświętszej Trójcy, nasi współbraci będą sprawować Eucharystię w swoich rodzinnych parafiach:

  • ks. Chris Czapla TChr w parafii pw. Chrystusa Króla w Krajnie
  • ks. Sebastian Stawierej TChr w parafii pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Gryfinie