Msza prymicyjna neoprezbiterów w seminarium

17 maja 2023

Po przyjęciu święceń diakonatu i prezbiteratu z rąk Arcybiskupa Metropolity Poznańskiego Stanisława Gądeckiego we wtorek 16 maja, nasi współbracia przewodniczyli uroczystej liturgii godzin w murach naszego seminarium, przedłużając wśród nas chwile radości. 

Z kolei w środę 17 maja, zgodnie z seminaryjną tradycją, księża neoprezbiterzy odprawili w Domu Głównym Towarzystwa Chrystusowego w Poznaniu Mszę prymicyjną, składając na ołtarzu Najświętszą Ofiarę i zarazem ofiarując samych siebie, będąc wdzięcznymi Panu Bogu za dar ich powołania do służby w Kościele oraz wychowawcom za ich trud i opiekę, jaka towarzyszyła im przez wszystkie lata formacji.

Szczególnym przywilejem nowo wyświęconych kapłanów jest błogosławieństwo prymicyjne, związane z łaską odpustu zupełnego. Błogosławieństwo udzielane jest kapłanom, klerykom, rodzicom, osobom konsekrowanym, rodzinie oraz wszystkim pozostałym uczestnikom uroczystości. Ma to swój prawdziwie symboliczny wymiar, gdyż Eucharystia sprawowana w kaplicy seminaryjnej przez tych, którzy przez kilka lat modlili się w niej, prosząc Matkę Najświętszą o potrzebne łaski na drodze swojego powołania, jest pięknym owocem formacji zakonnej i kapłańskiej, utwierdzając jednocześnie w powołaniu swoich młodszych współbraci, którzy pragną podążać tą samą drogą.

Msza Święta prymicyjna zgromadziła ponadto naszych przyjaciół i dobrodziejów, którzy swoimi modlitwami wypraszają nam potrzebnych łask w czasie formacji, modląc się również o nowe powołania oraz często wspierają nas na inne sposoby. 

Pamiątką wspólnej Eucharystii, sprawowanej przez księży neoprezbiterów, są obrazki prymicyjne, wyrażające wdzięczność dla Boga i prośbę o modlitwę w intencji ich powołania kapłańskiego.