Msza prymicyjna neoprezbiterów na Jasnej Górze

20 maja 2023

19 maja, w piątkowy poranek, nasi współbracia, księża neoprezbiterzy – Dominik Bieniek SChr, Piotr Biber SChr, Grzegorz Brzozowski-Zabost SChr i Krzysztof De Bruijn SChr – wraz ks. Andrzejem Glancem SChr, Ojcem Duchownym naszego seminarium, udali się na Jasną Górę, aby przed obliczem Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, dziękować Panu Bogu za dar powołania i opiekę Matki Najświętszej, Królowej Towarzystwa Chrystusowego i Polonii, na drodze formacji seminaryjnej i zakonnej, prosząc zarazem o dalsze orędownictwo i potrzebne łaski w rozpoczynającym się dla nich życiu kapłańskim, aby nieustannie wydawało ono obfite owoce i służyło głoszeniu Ewangelii Chrystusa.

U stóp Matki Bożej, nasi współbracia sprawowali Najświętszą Ofiarę, Eucharystię, najwspanialszy dar i najczcigodniejszy sakrament, który łączy człowieka z Bogiem i daje życie całej wspólnocie Kościoła. Księża neoprezbiterzy udzielili zgromadzonym wiernym błogosławieństwa prymicyjnego.