Modlitewne czuwanie i pożegnanie Matki Bożej, Która nawiedziła nasz dom

7 stycznia 2022

Przyjąwszy Matkę Bożą w kopii cudownego Obrazu Jasnogórskiego w progach naszego domu w środę 5 stycznia, otoczyliśmy Ją modlitewnym czuwaniem i synowską wdzięcznością za łaski udzielane nam na drodze powołania, jak i całemu Towarzystwu Chrystusowemu, które za swój cel ma głoszenie Ewangelii Jej Umiłowanego Syna pośród polskich emigrantów rozsianych po świecie. 

Wyraz naszej modlitwy i ufnej troski w Jej owocne i zbawcze pośrednictwo, znalazł miejsce w zanoszonej przed Jej oblicze modlitwie różańcowej, Eucharystii, jak i samym czuwaniem, trwając w Jej bliskości i kierując z naszych serc osobiste prośby i oddając w Jej opiekę naszą wędrówkę po ścieżkach, po których prowadzą nas koleje powołania i do którego wyznaczył nas Chrystus. 

Z kolei, w czwartek 6 stycznia w Uroczystość Objawienia Pańskiego, kiedy to Jej Boski Syn, Zbawiciel i Mesjasz, został ukazany ludzkości i nieodwołalnie wkroczył w historię jej dziejów, pożegnaliśmy Matkę Bożą, Która nawiedziła odtąd Arcybiskupie Seminarium Duchowne w Poznaniu.