Miłość bliżniego w oczekiwaniu na przyjście Pana

14 grudnia 2021

12 grudnia w III niedzielę Adwentu, prefekt naszego seminarium, ks. Paweł Jasina TChr, wraz z diakonem Pawłem Hałgasem TChr i klerykami,  Krzysztofem de Bruijnem TChr, Piotrem Gutsche TChr, Bohdanem Prysiarznym TChr i Kamilem Smykiem TChr, uczestniczyli  w zorganizowanym przez Caritas świątecznym spotkaniu dla chorych, starszych, niepełnosprawnych oraz wolontariuszy i pracowników Caritas.

Wspólnej Eucharystii w kościele parafii pw. MB Bolesnej w Poznaniu przewodniczył biskup Grzegorz Balcerek.