Listopadowa modlitwa za zmarłych

18 listopada 2023

Listopad to szczególny czas modlitwy za zmarłych. Dlatego udaliśmy się na miłostowski cmentarz, aby modlić się o dar nieba dla naszych współbraci.

Z głębokości wołam do Ciebie, Panie,
Panie, wysłuchaj głosu mego,
Nachyl swe ucho,
Na głos mojego błagania!
Jeśli zachowasz pamięć o grzechach, Panie,
Panie, któż się ostoi?
Ale Ty udzielasz przebaczenia,
aby Ci ze czcią służono.
Pokładam nadzieję w Panu,
dusza moja pokłada nadzieję w Jego słowie.
Dusza moja oczekuje Pana,
bardziej niż strażnicy poranka,
niech Izrael wygląda Pana.
U Pana jest bowiem łaska,
u Niego obfite odkupienie.
On odkupi Izraela,
ze wszystkich jego grzechów.
– Ps 130