Lednica 2022 – na krańce świata

5 czerwca 2022

Solidny fundament Kościoła składa się z wielu części, które zawsze zespala w jedność wiara i trwanie w Jezusie Chrystusie danym nam pod postaciami Najświętszego Ciała i Krwii. Wiele jest również i przedmiotów nadziei w jakich swą ufność pokłada wspólnota wierzących, a bez wątpienia jedną z nich jest młodzież. 

Tak jak dzieci są nadzieją swoich rodziców, tak i młodzież stanowi obiekt nadziei Kościoła, który realizując nauczanie swojego boskiego Mistrza, stara się wyjść naprzeciw wielkiemu wyzwaniu by utrwalić, a często i wprowadzić od podstaw młodych ludzi w wielką Tajemnicę Wiary, która pomimo pokus i różnorakich dróg jakie oferuje współczesny świat, daje prawdziwy pokarm i lekarstwo dla duszy, prowadząc ją do pełnego zjednoczenia ze Zbawicielem.

Pamiętając o tej nauce, klerycy naszego seminarium wraz z prefektem ks. Pawłem Jasiną TChr, włączyli się w jedno z największych wydarzeń w Kościele adresowanym do młodych jakim było tegoroczne XXVI Spotkanie Młodych Lednica 2000, które po blisko dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią, poprowadził dominikanin o. Tomasz Nowak OP.

W tym roku, tysiącom młodych ludzi zgromadzonych na Polach Lednickich, towarzyszyło hasło Na krańce świata, które dla nas chrystusowców, członków zgromadzenia zakonnego którego charyzmatem jest duszpasterstwo Polonii rozsianej na całym świecie, stanowiło szczególnie bliski i miły akcent, nierozerwalnie związany z naszą tożsamością zakonną.

Rozmowy z młodymi ludźmi, dzielenie się wzajemnym świadectwem wiary, a z naszej strony również i świadectwem powołania, wreszcie próby odpowiedzi na nurtujące młodych pytania i ich troska o Kościół, widziane z perspektywy ich życia i sytuacji, były dla nas budujących i pouczającym doświadczeniem, utrwalającym nas na obranej drodze, którą przed dwoma tysiącami lat wyznaczył sam Jezus Chrystus. 

Symbolem tegorocznej Lednicy był z kolei różaniec, tak dobrze znany wszystkim pokoleniom składających się na wspólnotę Kościoła – pewne i skuteczne narzędzie modlitwy za które tak często chwytamy gdy pragniemy prosić o potrzebne łaski, ale i dziękując za dary jakich hojnie udziela nam Pan Bóg.

Osobiste refleksje, wzajemne rozmowy, modlitwa własna i wspólnotowa oraz spotkanie z Panem Jezusem w sakramencie spowiedzi, doprowadziły nas do jeszcze piękniejszego spotkania jakim była wieczorna Eucharystia, sprawowana przez tych, których sam Pan powołał do prowadzenia swojej owczarni. Liturgii Mszy Świętej przewodniczył Prymas Polski, arcybiskup metropolita gnieźnieński Wojciech Polak, zaś homilię wygłosił arcybiskup metropolita łódzki Grzegorz Ryś, który obecność młodych w Kościele i wyzwania jakie przed nimi stoją, osadził w kontekście międzyludzkich relacji i wzajemnej komunikacji, które bez względu na zmiany i coraz mniej dzielące ludzi granice, tym bardziej stanowią ważny przedmiot starań i wysiłków ewangelizacyjnych całej wspólnoty Kościoła, w tym także i samych młodych.

Swoje słowo poprzedzające liturgię skierował także arcybiskup metropolita poznański Stanisław Gądecki, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, tak dobrze znany nam z braterskiego sąsiedztwa naszych seminariów duchownych.

Umocnieni wzajemnym świadectwem i spotkaniem z eucharystycznym Jezusem, pragniemy wytrwale dążyć na krańce świata, aby głosić zmartwychwstałego Pana i Zbawiciela w duchu miłości i prawdy. Opuszczając Lednicę, nie zostawiliśmy jej za swoimi plecami, lecz zgodnie z intencją tego radosnego wydarzenia, zabraliśmy ją razem ze sobą, aby dalej rozsiewać obfite ziarno dane nam na tamtejszych polach, gdzie mogliśmy doświadczyć spotkania z Panem Jezusem i jego uczniami.