Kurs języka angielskiego

3 lipca 2021

Podobnie jak w zeszłym roku, w naszym seminarium odbywa się wakacyjny kurs języka angielskiego prowadzony przez p. Beatę Panfil, która w roku akademickim prowadzi u nas lektorat z języka hiszpańskiego. 

Język angielski jest dla nas ogromnie ważny nie tylko z uwagi na jego szeroką obecność we współczesnym świecie, czy przestrzeni internetowej, ale w niemal wszystkich krajach anglosaskich księża chrystusowcy zajmują się duszpasterstwem polskiej Polonii, i choć jest to zwykle posługa w języku polskim, to język angielski znacząco ułatwia codziennie funkcjonowanie w tych krajach, szczególnie od strony prawnej i urzędowej.