Kurs ceremoniarski

22 sierpnia 2021

W dniach 16-22 sierpnia w naszym Domu Głównym w Poznaniu odbywał się kurs ceremoniarza i doskonalenia ceremoniarzy dla ministrantów po I klasie szkoły podstawowej, który podobnie jak kurs lektora, organizowany był przez Duszpasterstwo Powołań Księży i Braci Chrystusowców, które prowadzone jest przez referenta powołań Towarzystwa Chrystusowego, ks. Mateusza Sochę TChr. 

Nasi współbracia klerycy, Dominik Bieniek TChr, Grzegorz Grabowski TChr, Wiktor Stankiewicz TChr i Krystian Smykla TChr pomagali w organizowaniu i przeprowadzeniu kursu, uczestnicząc we wszystkich zajęciach i wydarzeniach w planie dnia kursantów na które składały się między innymi:

  • wspólna Eucharystia
  • konferencje o tematyce liturgicznej
  • prowadzone rozmyślanie nad Słowem Bożym, Ewangelią na dany dzień 
  • adoracja Najświętszego Sakramentu 
  • wspólne modlitwy (koronka do Bożego Miłosierdzia, liturgia godzin) 
  • wspólne posiłki i rekreacja, które tworzyły autentycznego ducha braterstwa i podkreślały, że całodzienny wysiłek związany z poznawaniem i rozwijaniem swoich umiejętności w zakresie liturgii, połączony jest również z potrzebnym odpoczynkiem i chwilą wspólnej rekreacji w gronie rówieśników 

Zdjęcia:

Kongres Liturgicznej Służby Ołtarza

https://www.facebook.com/kongresSL