Kult Serca Jezusowego

26 czerwca 2022

Kochajmy Pana bo serce Jego

Żąda i pragnie serca naszego!

Czerwiec jest miesiącem tradycyjnie poświęconym kultowi Najświętszego Serca Pana Jezusa, kiedy to modlimy się litanią zanoszą przed Jego boskie oblicze, najczęściej ukazanym w postaci obrazów lub figur, tak jak między innymi u chrystusowców w Poznaniu. 

W życiu seminaryjnym czerwiec jest z kolei czasem związanym z domykaniem semestru letniego po którym odbywa się sesja egzaminacyjna, a rozpoczynają wakacje, pobyt w domach rodzinnych i różnego rodzaju praktyki. Tak długo jak trwa miesiąc poświęcony Sercu Jezusowemu, tak też zanosimy modlitwy do naszego Zbawiciela i Pana. Kult ten związany jest z objawieniami świętej siostry Małgorzaty Marii Alacoque, która przekazała nam szereg wizji podkreślających ogrom miłości jakie wypełnia Serce Jezusa i obejmuje ono całą ludzkość.

Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa towarzyszy chrystusowcom przez całe życie, począwszy od nowicjatu, ponieważ w naszych modlitewnikach ma ona swoje stałe miejsce i każdy z nas już z pamięci odnajduje stronę na której się ona znajduje.