Królowej Anielskiej śpiewajmy

11 maja 2021

W maju, miesiącu maryjnym, kiedy to w pełni rozkwitającej Wiośnie gromadzimy się pod symbolicznie już wpisanymi w nasz polski krajobraz figurkami i kapliczkami Matki Bożej, wspólnie śpiewamy Litanię Loretańską, zanosząc do Niej nasze ufne prośby i podziękowania za otrzymane łaski. 

Matka Najświętsza jest dla nas Królową Towarzystwa Chrystusowego, przed którą wdzięczni za jej matczyną opiekę i pełni miłości, śpiewami przed jej obliczem wezwania podkreślające jej ogromne zasługi w dziejach Zbawienia, jej wielką cześć i majestat, oraz ucieczkę w jakiej zawsze odnajdzie w niej strapiona i potrzebująca pocieszenia ludzkość.