Klerycy w duszpasterstwie holenderskiej Polonii 

28 sierpnia 2023

Nasi współbracia klerycy – Piotr Gutsche SChr, Patryk Jaroszek SChr, Kamil Smyk SChr i Krystian Smykla SChr – odbywający swoją probację w Rotterdamie, pod formacyjną opieką ojca duchownego ks. Andrzeja Glanca SChr, uczestniczą w życiu duszpasterskim swoich starszych współbraci, którzy od lat zajmują się prowadzeniem polonijnych parafii w Holandii. Są to przede wszystkim ośrodki skupione w diecezjach: Rotterdam, Utrecht i Den Bosch. Duszpasterstwo polonijne na tych terenach ma charakter w znacznej mierze dojazdowy, stąd nasi współbracia uczestniczyli w Mszach Świętych i spotkaniach z Polonią w następujących miejscach:

  • Diecezja Rotterdam, Parafia pw. NMP Gwiazdy Morza: Rotterdam, Honselersdijk i Dordrecht
  • Archidiecezja Utrecht, Parafia pw. Matki Bożej Częstochowskiej: Hengelo, Arnhem, Utrecht, Tiel i Putten
  • Diecezja Den Bosch, Parafia pw. Miłosierdzia Bożego: Helmond, Oss, Eindhoven, Tilburg i Waalwijk

Nasi współbracia udawali się do ośrodków polonijnych wraz z księżmi Sławomirem Klimem SChr (Archidiecezja Utrecht) i Krzysztofem Obiedzińskim SChr (Diecezja Den Bosch), zaś w ramach Diecezji Rotterdam, uczestniczyli w życiu duszpasterskim razem z ks. Andrzejem Glancem SChr.

Dzięki bezpośredniemu i częstemu kontaktowi z Polonią, nasi klerycy mogą utwierdzić się na drodze swojego powołania i poczuć przedsmak duszpasterskiej pracy wśród rodaków poza granicami Ojczyzny, która jest misją Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej.