Inauguracja roku formacyjno-akademickiego 2023/2024

7 października 2023

W sobotę 7 października w Wyższym Seminarium Duchownym Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej odbyła się inauguracja roku formacyjno-akademickiego 2023/2024. 

Uroczystość rozpoczęliśmy od Mszy Świętej pod przewodnictwem Przełożonego Generalnego Towarzystwa Chrystusowego, ks. Krzysztofa Olejnika SChr. 

Homilię wygłosił Dziekan Wydziału Teologicznego UAM, ks. prof. UAM dr hab. Paweł Wygralak. Wykładając nam dzisiejszą Ewangelię (Łk 10,17-24), zwrócił on uwagę na swoisty sukces duszpasterski siedemdziesięciu dwóch uczniów rozesłanych przez Pana Jezusa do głoszenia Królestwa Bożego i przywołał dla nas słowa św. Josemarii Escrivy: Powołanie to największa łaska, jaką Pan Bóg mógł cię obdarzyć. Okaż mu swoją wdzięczność. Wskazał on zarazem, że pierwszym zadaniem powołanego jest głoszenie Słowa Bożego, a nagrodą za realizację tej misji jest radość z naszych imion zapisanych w niebie. Podkreślił on, że zgodnie ze słowami Apostoła Narodów, św. Pawła z Tarsu, wiara rodzi się ze słuchania (Rz 10,17), zaś w perspektywie naszego powołania, rozpoczynający się dla nas rok formacyjny i akademicki, nie jest zwyczajnym rozpoczęciem, gdyż formacja osoby powołanej przez Pana Boga nie może się mieć swojego czasowego końca. Ksiądz profesor przytoczył również słowa naszego Założyciela, kardynała Augusta Hlonda, że bez ducha ofiary nie sposób dokonać wielkich rzeczy w życiu osoby powołanej, jak i w życiu Kościoła, zaś dla nas, jako studentów teologii, przypomniał, że tę naukę, prowadzącą do spotkania z Panem Bogiem, studiuje się na kolanach, w czym nieustannie wspiera nas Matka Najświętsza. 

Następnie, zebrani w auli Domu Głównego, odśpiewaliśmy hymn Gaude, Mater Polonia, po czym, wysłuchaliśmy przywitania i słowa wprowadzenia Rektora Seminarium Towarzystwa Chrystusowego, ks. dra Jana Hadalskiego SChr, oraz rocznego sprawozdania, które przygotował ustępujący prefekt, a obecnie magister nowicjatu, ks. dr Paweł Jasina SChr, podsumowując zarazem minione wydarzenia w naszej wspólnocie na przestrzeni roku akademickiego i formacyjnego.

Ważnym i symbolicznym akcentem wydarzenia, było odśpiewanie pieśni Gaudeamus igitur.

Zgodnie z akademicką tradycją, mogliśmy wysłuchać wykładu inauguracyjnego, który wygłosił ks. dr Łukasz Wacław SChr, Sekretarz Generalny Towarzystwa Chrystusowego i wykładowca naszego seminarium. 

Wykład nosił tytuł:

Troska Kościoła o migrantów katolickich Kościołów wschodnich. Zarys problematyki z perspektywy prawa kanonicznego. 

W trakcie uroczystości, słowo zabrali również:

  • Dziekan alumnów, kl. Kamil Smyk SChr
  • Dziekan Wydziału Teologicznego UAM, ks. prof. UAM dr hab. Paweł Wygralak
  • Przełożony Generalny Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej, ks. Krzysztof Olejnik SChr 

Hymn Gaude Mater Polonia, pieśń Gaudeamus Igitur oraz hymn Towarzystwa Chrystusowego, jakie zostały odśpiewane podczas uroczystości inauguracyjnej, były prowadzone przez kleryków naszego seminarium. 

Rok akademicki 2023/2024, podobnie jak rok temu, rozpoczynamy na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, dzieląc formacyjną i naukową radość z klerykami seminariów diecezjalnych z Poznania, Kalisza, Bydgoszczy i Gniezna, członkami zakonów i stowarzyszeń życia apostolskiego – franciszkanami, karmelitami bosymi i filipinami – jak również osobami świeckimi. 

Hasłem nowego roku formacyjno-akademickiego 2023/2024 są słowa Czcigodnego Sługi Bożego, kardynała Augusta Hlonda, Prymasa Polski i Założyciela Towarzystwa Chrystusowego:

Nowe czasy, nowe zadania, nowe formy pracy – ale duch ten sam powinien pozostać, tylko pogłębiony, konsekwentniej w życiu realizowany.