Inauguracja roku akademicko-formacyjnego 2022/2023

12 października 2022

W sobotę 8 października w Wyższym Seminarium Duchownym Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej odbyła się inauguracja roku akademicko-formacyjnego 2022/2023. 

Uroczystość rozpoczęliśmy od Mszy Świętej pod przewodnictwem Wikariusza Generalnego, ks. Bogusława Burgata SChr. Następnie, zebrani w auli Domu Głównego, odśpiewaliśmy hymn Gaude, Mater Polonia, po czym, wysłuchaliśmy przywitania i słowa wprowadzenia Rektora Seminarium Towarzystwa Chrystusowego, ks. Jana Hadalskiego SChr oraz rocznego sprawozdania, które przygotował prefekt, ks. Paweł Jasina SChr, podsumowując zarazem minione wydarzenia w naszej wspólnocie na przestrzeni roku akademickiego i formacyjnego.

Ważnym i symbolicznym akcentem wydarzenia, było odśpiewanie pieśni Gaudeamus igitur.

Zgodnie z akademicką tradycją, mogliśmy wysłuchać wykładu inauguracyjnego, który wygłosił ks. dr Jacek Zjawin, Prodziekan ds. studenckich Wydziału Teologicznego UAM.

Wykład nosił tytuł:

Przemiany modeli pedagogiczno-katechetycznych. Próba analizy sytuacji aktualnej.

W trakcie uroczystości, słowo zabrali również:

  • Dziekan alumnów, kl. Matthew Pajor SChr
  • Odczytano list Rektor Collegium Bobolanum Akademii Katolickiej w Warszawie o. prof. AKW dr hab. Piotr Aszyk SJ
  • Dziekan Wydziału Teologicznego UAM, ks. prof. UAM dr hab. Paweł Wygralak
  • Wikariusz Generalny Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej, ks. Bogusław Burgat SChr

Hymn Gaude Mater Polonia, pieśń Gaudeamus Igitur oraz hymn Towarzystwa Chrystusowego, jakie zostały odśpiewane podczas uroczystości inauguracyjnej, były prowadzone przez scholę seminaryjną pod opieką ks. Roberta Nalepki SChr.

Rok akademicki 2022/2023 rozpoczynamy na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, na którym mieliśmy okazję studiować uprzednio w przeszłości. Na przestrzeni ostatnich lat, nasze seminarium związane było z Collegium Bobolanum – Akademią Katolicką w Warszawie – współpracując w dziele formacji z księżmi jezuitami, czego wyrazem był list Rektora, o. prof. AKW dr hab. Piotra Aszyka SJ, podsumowujący ostatnie lata, wzajemną współpracę, jej owoce oraz zapewniający o ufnym spojrzeniu w przyszłość w zakresie formacji naszych kleryków.