Inauguracja roku akademickiego w Akademii Katolickiej w Warszawa

10 października 2021

7 października 2021 roku odbyła się uroczysta inauguracja nowego roku akademickiego Akademii Katolickiej w Warszawie. Z naszego seminarium w tym wydarzeniu wziął udział Ksiądz Rektor Jan Hadalski oraz klerycy pierwszego roku. Uroczystość otwierała Msza św. celebrowana przez księdza kardynała Kazimierza Nycza – Wielkiego Kanclerza AKW, wespół z czterema biskupami i blisko stu kapłanami. Następnie wybrzmiało uroczyste „Gaude Mater Polonia” i głos zabrał ksiądz Krzysztof Pawlina, Rektor AKW w przemówieniu na temat „humanizmu w czasie niepokoju”. Wychodząc od rysu historycznego, przypomniał niektóre pandemie, dotykające niegdyś ludzkość, wraz z ich skutkami – zwłaszcza tymi społeczno-kulturowymi. W trudnej sytuacji, jaką obecnie przeżywamy, powinniśmy usiłować przybrać postawę prawdziwego humanizmu, który – jak wskazywał Ksiądz Rektor Krzysztof Pawlina – polega na służbie i dążeniu do dobra drugiego człowieka.

Kolejnym elementem uroczystości była immatrykulacja studentów. W długiej „procesji” wchodzili kolejno studenci, a za nimi liczne grono rektorów i prorektorów – z uczelni afiliowanych przy AKW oraz z różnych uczelni warszawskich. Po przejmującej chwili otrzymania indeksów, nastąpił nie mniej pasjonujący wykład inauguracyjny. Prelegent, dr Antoni Libera w wystąpieniu pt. „Kim jest artysta we współczesnym świecie”, nie tylko przedstawił wzorzec artysty i podkreślił doniosłość jego zadań, ale także wskazał przyczyny degeneracji nowoczesnej sztuki – wśród nich m. in. komercjalizację, mocno dotykającą tę dziedzinę.

Na koniec, po krótkim słowie skierowanym do uczestników inauguracji przez kardynała Kazimierza Nycza, nastąpił czas na poczęstunek. Gości podjęto w okazałym refektarzu warszawskiego seminarium.

Udział w uroczystości obfitował w doniosłe przeżycia związane zwłaszcza z uroczystą atmosferą, naukowym kunsztem prelegentów oraz piękną oprawą muzyczną. Ufamy, że to doświadczenie przełoży się na zapał w zdobywaniu wiedzy i rozwój tak intelektualny, jak i duchowy nas – studentów!